UFK Open Life - inwestowanie w obligacje korporacyjne

Podobne
Stosunkowo niskie oprocentowanie lokat bankowych coraz częściej skłania inwestorów zainteresowanych do szukania innych sposobów pomnażania własnego majątku. W ostatnim czasie obserwować można stale rosnące zainteresowanie inwestycjami w obligacje korporacyjne. Przeprowadzenie takich inwestycji na własną rękę nie jest prostym zadaniem, jednak jego rozwiązanie stanowić może Ubezpieczeniowy Fundusze Kapitałowy Open Life. Na czym polega taka inwestycja?

Decydując się na zainwestowanie własnych oszczędności w UFK Open Life można osiągnąć ponadprzeciętny zysk, jednak nie jest to jedyna zaleta takiego sposobu pomnażania swojego majątku. To co wyróżnia UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych to przede wszystkim możliwość kwartalnych wypłat wypracowanych przez fundusz odsetek. Niestety na podobne udogodnienia nie mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się na inwestowanie w jednostki uczestnictwa tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Kolejne, o czym warto wspomnieć to fakt, iż uczestniczenie w takiej inwestycji wiąże się jedynie z koniecznością poniesienia opłaty za zarządzanie Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Opłaty dystrybucyjne czy tez administracyjne w tym przypadku nie występują.

Możliwość osiągnięcia wyższych zysków niż na tradycyjnych lokatach bankowych wiąże się jednak z koniecznością zaakceptowania wyższego poziomu ryzyka, jednakże zgodnie z zapewnieniami Open Life jest ono mocno rozdrobnione i stale monitorowane.

Dywersyfikację portfela umożliwia dodatkowo coraz więcej emisji samych emitentów. Zgodnie z przyjętymi założeniami fundusz w 2012 roku osiągnie 8,00 % netto. Założenia te wcale nie są przesadzone zważywszy na fakt, iż wzrost wartości funduszu od początku października roku ubiegłego do końca marca bieżącego roku wyniósł 6,42%. Więcej informacji na temat produktu uzyskać można kontaktując się z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie. Wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej.